Family Office LumaA oferuje wszelkie usługi biurowe:

–   przygotowanie dokumentów, np.  Lebenslauf ,   Bewerbung  , pism, tłumaczeń, odwołań, wyjaśnień
–   wypełnianie formularzy, wniosków – m.in.   Kindergeld  ,   Wohngeld  ,  Krankengeld ,  Kinderzuschlag  ,  Kitagutschein  ,  Befreiung   w ARD ZDF GEZ,  Mutterschaftsgeld ,  Elterngeld , etc.
–   składanie wniosków i prowadzenie korespondencji urzędowej   –  Jobcenter   ,   Arbeitsamt   i inne
–   rozłożenie na raty opłat, długów, załatwianie alimentów, dotacji, dofinansowań
–   oraz wszelkie pozostałe usługi, które ułatwią Wam życie w Niemczech, np. telefoniczne uzgadnianie terminów u lekarza, przyznanie bonusów w Krankenkasie, towarzyszenie na terminach w urzędach, czy stałą opiekę administracyjną dla kobiet w ciąży.