Sozialversicherunngsnummer (SV – Nummer) czyli numer ubezpieczenia społecznego. Jest on nadawany przez niemieckie ubezpieczalnie emerytalno-rentowe w momencie podjęcia pierwszego zatrudnienia na terenie Niemiec. Numer ten podobnie jak Steuer – ID jest nadany raz na całe życie i zawarta jest w nim data urodzenia oraz pierwsza litera Twojego nazwiska.

Finanzamt – Urząd Skarbowy