Podstawowy zasiłek na dziecko to  Kindergeld. Jest to dofinansowanie o stałej kwocie, więc ewentualne dodatki można spróbować uzupełnić poprzez staranie się o  Kinderzuschlag.

Jest to świadczenia uzupełniające na dziecko – indywidualnie ustalana zapomoga, na pewien okres, uzależniona od Twojej aktualnej sytuacji majątkowej. Ubiegasz się o nią dodatkowo, już po przyznaniu i w trakcie pobierania innych zasiłków i dofinansowań.

Możesz ponownie wnioskować, np. podwyżka czynszu, zwiększają się koszty prądu i na to odpowiedzią jest Kinderzuschlag.