Znajdujemy również zlecenia dla osób posiadających własną działalność  –  Gewerbę. Dysponujemy ofertami zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Współpracujemy z niemieckim biurem rachunkowym   Steueberatera   oraz biurem adwokackim.

–   zadbamy o księgowość Twojej Gewerby

–   poprowadzimy korespondencję z Finanzamtem